Aristoteles a štěstí klíčová slova
... eudaimonia a naším slovem štěstí? Vysvětlete význam tohoto rozlišení pro pochopení Aristotelova pojetí etiky. Je podle vás eudaimonia dobrem, o které všichni usilují? Odůvodněte vlastními slovy.
converter-abiword-10391.html
... ve výsledku koná o své vůli a za co, by měl do podstaty, nést také odpovědnost. Proto, mezi filosofií morálky (etikou) a psychologií stavů vědomí (subjektivních pohnutek), či jinak i teorií lidské
converter-abiword-18457.html
... občanů; užší pojetí Aristotelovo - jeden ze tří druhů dobrých ústav/, degenerované - vládne se zde pouze pro vlastní užitek vládnoucích - tyranie, oligarchie, demokracie; v druhém kritériu doplňuje ...
nabídka témat
Dokument Bible a morálka. Kritická reflexe dokumentu Papežské biblické komise V čem dochází ke změně pojetí biblické morálky.
Platnost těchto instrukcí je od školního roku 2010/2011
... zřízení obce; Aristotelovo pojetí nejlepší uspořádání obce (politeia). Polybios a myšlenka koloběhu zřízení (anakyklósis) a smíšeného zřízení; Cicero: jeho pojetí nejlepšího uspořádání; struktura a ...
Education, english and etc.: 04/20/08
2. Shody- morálka a právo jsou dva vzájemně koexistující rozdílné způsoby přirozené organizace a regulace společenských vztahů
filosofie v postmoderní situaci
... Pascal Aristotelovo učení ... Toto pojetí podle něj ... nezcizitelná lidská práva a ahistorické rozlišení mezi požadavky morálky a ...
Okruhy ke kolokviu z Dějin právní filozofie
20. Prostřednictvím kterého právního odvětví vytváří H. Grotius své pojetí přirozeného práva? 24. Vysvětlete rozdíl mezi pojetím společenské smlouvy u Hobbese, Locka, Rousseaua.
Psychologie.indb
... snů. V Aristotelově pojetí je duše nepopsanou deskou, na kterou se během života zapisují zkuše- nosti. Zároveň vyhlašuje dualismus duše a těla v nejužším spojení a závislosti. Tělo působí na duši a ...
Filozofie a etika: Projekty - Úvod
Aristotelovo pojetí sebelásky si zasluhuje pozornost minimálně ze tří důvodů: 1) Aristoteles byl považován za prvního myslitele, jenž se zabýval pojmem sebelásky, jakožto předmětem filozofického ...
aristoteles - Aristoteles - referát, životopis, dílo ...
... cílem členů společenství je sloužit kolektivnímu zájmu státu. Tito kritici nepochopili Aristotelovo pojetí vztahu jednotlivce a státu a tím také nepochopili tvrzení, že celek je dříve než část.
Seminární práce filozofie - referáty filozofie ...
Práce se věnuje vnímání času a pojmům s ním svázaných, jako je teď, minulost, přítomnost, a budoucnost. Popisuje Aristotelovo pojetí času, jako východ... (detail)
Okruhy ke kolokviu z Dějin právní filozofie
Prostřednictvím kterého právního odvětví vytváří H. Grotius své pojetí přirozeného práva?
Vyhledávání referátů
... Katedra politologie Vacková Barbora (UČO 239297) Politologie bakalářské (kombinované) studium imatrikulační ročník 2007 Aristotelovo a Platónovo pojetí státu Dějiny politických idej... Celý referát
Etika– hlavní směry v Evropě od antiky po 19. století « E ...
Základní pojmy. Etika je filosofická disciplína, která se zabývá otázkami dobra a zla, smyslu života, morálními jevy; teorie morálky.
Schopenhauer | mezi břehy
... Zvláště Kantovo pojetí morálky založené na bezpodmínečnosti mravního příkazu bývá uváděno jako příklad zobrazení funkce superega.[47] V předmluvě ke knize Totem a tabu[48] Freud připodobňuje obsah ...
Následující text si klade za cíl představit a zhodno-tit ...
... oruhodnější Aristotelovo pojetí. Dějinně podmíněná akcentace platónských a aristotelských ctností (viz středověk - sv. Augustin, sv. Tomáš Akvinský) a jejich doplnění ctnostmi teologickými, daly ...
Demokracie podle de Tocquevillea – Wikipedie
... představy a morálka doposud zachovávají aristokratický charakter. Společnost má tedy navenek demokratický řád, ale chybí jí hodnoty, které by měly usměrňovat a napravovat charakter.[4] Takové ...
incset lesby vagyna pica casting vyměna manželek porno porno americkych stredoskolacek